Module 3: Mentoring Agreement & Environment (IT)

Modul 3: Dohoda o mentoringu & Prostředí

Tento modul obsahuje:

  1. Diskuse o očekáváních a hodnotách
  2. Dohoda o mentorování
  3. Jak vytvořit a monitorovat smlouvu o mentoringu
  4. Vytváření podpůrného prostředí
  5. Kodex chování e-Advantage

Materiály k modulu

Než začnete, stáhněte si všechny podklady a aktivity-

Link k prezentaci

Pokud máte problémy se zobrazením snímků modulu, můžete si jej prohlédnout zde.

Přibližný čas na dokončení:
80 minutes (včetně čtení)

Další modul

Pokud jste připraveni, můžete teď začít s dalším modulem.

Všechny moduly

Vraťte se na stránku s přehledem
cs_CZCS