e-Course Spanish

Welcome to the e-advantage Mentor training material. They can be used on or offline with the support of a tutor or, completely independently by anyone interested in mentoring. There is also a handbook for organisations and individuals interested in creating their own peer mentoring schemes.

Přibližný čas na dokončení:
10 hodin (včetně čtení)

Struktura kurzu

  • Úvod
  • Moduly 1 -7 se týkají mentoringu
  • Modul 8 pokrývá e-mentoring

Zdroje pro studenty na začátek

Plán osobního rozvoje
Studijní deník
Vlastní hodnocení

Zdroje pro školitele a organizace

Příručky pro lektory modulů
Příručka
cs_CZCS