Module 5: Reviewing Progress & Meeting Challenges (RO)

Modul 5: Kontrola pokroku & Splnění výzvy

Tento modul obsahuje:

  1. Dokončení mentoringu
  2. Poslední zrevidování
  3. Odsouhlasení dalších kroků
  4. Váš rozvoj jako mentora

Materiály k modulu

Než začnete, stáhněte si všechny podklady a aktivity-

Link k prezentaci

Pokud máte problémy se zobrazením snímků modulu, můžete si jej prohlédnout zde.

Přibližný čas na dokončení:
80 minutes (včetně čtení)

Další modul

Pokud jste připraveni, můžete teď začít s dalším modulem.

Všechny moduly

Vraťte se na stránku s přehledem
cs_CZCS