Module 6: Using the GROW Model (HU)

Modul 6: Použití Modelu GROW

Tento modul obsahuje:

Grow model

  • Prozkoumání možností 
  • Nastavení cílů 
  • Plánování a zhodnocení

Materiály k modulu

Než začnete, stáhněte si všechny podklady a aktivity-

Link k prezentaci

Pokud máte problémy se zobrazením snímků modulu, můžete si jej prohlédnout zde.

Přibližný čas na dokončení:
60 minutes (including reading)

Další modul

Pokud jste připraveni, můžete teď začít s dalším modulem.

Všechny moduly

Vraťte se na stránku s přehledem
cs_CZCS