e-Mentoři

e-advantage má za cíl vytvoření bezpečného prostoru pro lidi, kteří chtějí prozkoumat svět mentoringu. Každé spojení, konverzace a spolupráce jsou neformální verzí peer to peer mentoringu. Pod pojmem peer to peer mentoring se rozumí vztah mezi mentorem a mentorovaným.

Líbil by se vám 1-2-1 e-Mentoring?

V rámci programu e-advantage jsme schopni nabídnout členům možnost být formálně mentorováni po dobu pěti hodin mentorem, který prošel školením e-Advantage. Všichni e-mentoři jsou podobně smýšlející ženy, které naše školení e-mentoringu absolvovaly. V rámci svého školení jsou schopni nabídnout 5 hodin e-mentoringu pro jednoho mentorovaného. 

Formulář žádosti o e-mentoring

Požádejte o e-mentora na základě vámi preferovaného jazyka:

Disclaimer

Beru na vědomí, že jsem výhradně zodpovědný za veškeré mentoringové činnosti, které provádím, a výslovně se zříkám uplatňování jakékoli odpovědnosti u partnerů projektu e-ADVANTAGE za jakékoli příčiny jednání nebo odpovědnost související s mojí účastí v projektu a/nebo za jakékoli vztahy či činnosti, které generuje, mimo jiné včetně nesprávného použití přenášených nebo přijímaných údajů nebo jiných informací.

Stížnosti

Mentoři a mentorovaní by měli v případě specifické stížnosti nebo obavy kontaktovat konkrétního partnera.

Projekt si vyhrazuje právo ukončit spolupráci s jakýmkoli mentorem nebo mentorovaným, který nedodržuje etický kodex projektu pro mentoring.

Zpětná vazba

Případnou zpětnou vazbu zašlete na: info@e-advantage.eu

Máte zájem stát se e-mentorem?

Stále máme k dispozici místa pro členy, kteří se mohou účastnit vzdělávacího programu e-mentor. Případně si můžete školící program prohlédnout ve svém volném čase. zde >>Berte prosím na vědomí, že na tomto webu budou jako e-mentorky zahrnuty pouze ženy, které se školicího programu zúčastnily.

Pokud se chcete zaregistrovat do programu e-Mentoring, kontaktujte níže uvedeného školicího partnera ve vaší zemi:

cs_CZCS